top of page

Samband mellan grönsakskonsumtion och minskad risk för levercancer


Ny studie i British Journal of Cancer visar att personer som äter mer grönsaker har minskad risk för levercancer. Forskarna följde 486 799 män och kvinnor ur EPIC-studien (European Prospective Investigation into Cancer and nutrition) under 12 år. Efter justering av andra riskfaktorer räknades samband ut mellan kostintag och risk att insjukna i levercancer.

Man fann att för varje 100 gram daglig ökning av grönsaker i kosten så minskade risken att drabbas av levercancer med 17%.

Forskarna anser att resultaten är mycket viktiga, i synnerhet för personer med ökad risk för sjukdomen. Detta med hänsyn till den dåliga prognosen vid levercancer samt att grönsaker i praktiken är tillgängliga för alla

Länk till studien finns här.

C Bamia, P Lagiou, M Jenab, K Aleksandrova, V Fedirko, D Trichopoulos, K Overvad, A Tjønneland, A Olsen, F Clavel-Chapelon, M-C Boutron-Ruault, M Kvaskoff, V A Katzke, T Kühn, H Boeing, U Nöthlings, D Palli, S Sieri, S Panico, R Tumino, A Naccarati, HB(as) Bueno-de-Mesquita, P H M Peeters,E Weiderpass, G Skeie, J R Quirós, A Agudo, M-D Chirlaque, M-J Sanchez,E Ardanaz, M Dorronsoro, U Ericson, L M Nilsson, M Wennberg, K-T Khaw,N Wareham, T J Key, R C Travis, P Ferrari, M Stepien, T Duarte-Salles, T Norat, N Murphy, E Riboli and A Trichopoulou. Fruit and vegetable consumption in relation to hepatocellular carcinoma in a multi-centre, European cohort study. British Journal of Cancer , (5 March 2015) | doi:10.1038/bjc.2014.654

Commentaires


bottom of page