top of page

Samband mellan förstoppning och kognitiv försämring


Personer som är kroniskt förstoppade löper större risk för kognitiv försämring, jämfört med dem som har normal avföring. Detta enligt en studie som presenterades 19 juli vid Alzheimer’s Association International Conference® (AAIC®).


Forskare vid Harvarduniversitetet följde över 110 000 personer i Nurses' Health Study och Health Professionals Follow Up Study under 6 år. Kostintag registrerades liksom självupplevd och registrerad försämring av kognitiv funktion.


Forskarna har funnit att personer som var kroniskt förstoppade (avföring var tredje dag eller mer sällan) uppvisade 73 procent högre risk för kognitiv försämring, jämfört med personer med normal avföring. Skillnaden mellan grupperna motsvarade 3 år av kognitivt åldrande.


Länk till abstract och presentation finns här.


Ma C, Ngouongo Y, Muhammad J. Constipation Associated with Cognitive Aging and Decline. Presented at: Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®); July 19, 2023; Amsterdam, Netherlands.


bottom of page