top of page

Samband mellan charkvaror och hjärtsvikt


Kvinnor som äter mer charkvaror har högre risk för hjärtsvikt. Detta enligt en ny svensk studie som accepterats för publicering i International Journal of Cardiology. Forskare följde 34 057 kvinnor i Swedish Mammography Cohort i 13,2 år. Kostintag registrerades liksom antalet fall av hjärtsvikt (totalt 2 806 fall).

Man fann att de kvinnor som åt >50 g charkvaror per dag hade 23% ökad risk för hjärtsvikt jämfört med dem som åt

De som varit högkonsumenter av charkvaror under lång tid hade 78% högre risk för hjärtsvikt jämfört med dem som varit lågkonsumenter under lång tid.

Länk till studien finns här.

Joanna Kaluza, Agneta Akesson, Alicja Wolk, Long-term Processed and Unprocessed Red Meat Consumption and Risk of Heart Failure: A Prospective Cohort Study of Women, International Journal of Cardiology, Accepted date: 7 May 2015

Comments


bottom of page