top of page

Samband mellan charkvaror och hjärtsvikt


Man fann att de kvinnor som åt >50 g charkvaror per dag hade 23% ökad risk för hjärtsvikt jämfört med dem som åt

De som varit högkonsumenter av charkvaror under lång tid hade 78% högre risk för hjärtsvikt jämfört med dem som varit lågkonsumenter under lång tid.

Länk till studien finns här.

Joanna Kaluza, Agneta Akesson, Alicja Wolk, Long-term Processed and Unprocessed Red Meat Consumption and Risk of Heart Failure: A Prospective Cohort Study of Women, International Journal of Cardiology, Accepted date: 7 May 2015

#bacon #charkvaror #hjärtsvikt

bottom of page