top of page

Samband mellan blåscancer och konsumtion av charkvaror


gfjhgfjhfdjhfdh

Ny meta-analys publicerad i International Journal of Clinical and Experimental Medicine visar ett positivt samband mellan konsumtion av charkvaror och risk för att drabbas av urinblåsecancer. Forskarna sammanställde resultat från 14 studier på rött kött (totalt 9 084 fall) och 11 studier på charkvaror (totalt 7 562 fall) innefattande 1 558 848 individer.

Man fann i genomsnitt 22 procent ökad risk för urinblåsecancer hos dem som åt mer charkvaror. Avseende studier från USA fann man ökad risk att drabbas både hos dem som åt mer charkvaror och hos dem som åt mer rött kött.

Länk till studien finns här.

Fei Li, Shengli An, Lina Hou, Pengliang Chen, Chengyong Lei, Wanlong Tan. Red and processed meat intake and risk of bladder cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2014;7(8):2100-2110

Comments


bottom of page