top of page

Studie: Rött och processat kött kan öka risken för njurskador hos kvinnliga diabetiker

Rött och processat kött kan öka risken för njurskador hos kvinnliga diabetiker enligt ny studie.

En nyligen publicerad studie med över 100 kvinnor har funnit ett signifikant samband mellan konsumtion av rött och processat kött och förekomsten av diabetisk nefropati, vilket är njurskador orsakade av diabetes.


Andra studier har funnit att växtbaserade dieter minskar risken för att utveckla kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes.


Comments


bottom of page