top of page

Rött kött och chark kopplat till blåscancer


sausage-1745701_640

Forskarna har sammanställt data från fem kohortstudier och åtta fall-kontrollstudien med totalt över en miljon deltagare.

Sammanställningen av studierna visade att för varje 50 gram charkvaror som konsumerades dagligen så ökade risken för blåscancer med 20%. För rött kött sågs sambandet endast i fall-kontrollstudierna, där sågs en 51% ökad risk för blåscancer för varje 100 gram rött kött som konsumerats.

Länk till studien finns här.

Alessio Crippa, Susanna C. Larsson, Andrea Discacciati, Alicja Wolk, Nicola Orsini, Red and processed meat consumption and risk of bladder cancer: a dose–response meta-analysis of epidemiological studies. Eur J Nutr (2016)

#blåscancer #kött #röttkött #cancer #charkvaror

bottom of page