top of page

Rött kött och chark kan öka risk för bröstcancer


sausage-585656_1280

Forskarna följde 193 742 postmenopausala (efter klimakteriet) kvinnor ur NIH-AARP-studien under 11 år. Kost registrerades liksom insjuknande i bröstcancer.

Man fann att den fjärdedel av kvinnorna som åt mest rött kött hade 25% ökad risk för bröstcancer jämfört med den fjärdedel som åt minst. De som åt mest charkvaror hade 27% ökad risk för lokal bröstcancer och 19% ökad risk för spridd bröstcancer jämfört med dem som åt minst.

Forskarnas slutsats är att dessa data tyder på att högre konsumtion av rött kött och chark kan öka risk för bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet.

Länk till studien finns här.

Maki Inoue-Choi, Rashmi Sinha,Gretchen L. Gierach and Mary H. Ward, Red and processed meat, nitrite, and heme iron intakes and postmenopausal breast cancer risk in the NIH-AARP Diet and Health Study. International Journal of Cancer 2015 DOI: 10.1002/ijc.29901

#bröstcancer #cancer #chark #röttkött

bottom of page