top of page

Rött kött och chark kan öka risk för bröstcancer


WHO har nyligen konstaterat att rött kött och chark är cancerframkallande för människor. Samband har observerats framförallt vid tjocktarmscancer, men även vid bukspottkörtelcancer och prostatacancer (se här). Nu visar en ny studie att  kvinnor som äter mer rött kött och chark uppvisar ökad risk för bröstcancer. Studien har publicerats i tidskriften International Journal of Cancer.

Forskarna följde 193 742 postmenopausala (efter klimakteriet) kvinnor ur NIH-AARP-studien under 11 år. Kost registrerades liksom insjuknande i bröstcancer.

Man fann att den fjärdedel av kvinnorna som åt mest rött kött hade 25% ökad risk för bröstcancer jämfört med den fjärdedel som åt minst. De som åt mest charkvaror hade 27% ökad risk för lokal bröstcancer och 19% ökad risk för spridd bröstcancer jämfört med dem som åt minst.

Forskarnas slutsats är att dessa data tyder på att högre konsumtion av rött kött och chark kan öka risk för bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet.

Länk till studien finns här.

Maki Inoue-Choi, Rashmi Sinha,Gretchen L. Gierach and Mary H. Ward, Red and processed meat, nitrite, and heme iron intakes and postmenopausal breast cancer risk in the NIH-AARP Diet and Health Study. International Journal of Cancer 2015 DOI: 10.1002/ijc.29901

Comments


bottom of page