top of page

Omfattande paraplygranskning: Växtbaserade dieter kan skydda hjärtat och minska risken för cancer

En ny omfattande paraplygranskning, som fått stor internationell uppmärksamhet förra veckan, sammanfattar forskningsläget och visar att växtbaserade kosthållningar kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och cancer.


Studien undersökte effekterna av växtbaserade kosthållningar med avseende på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Den visade ett signifikant samband mellan vegetariska och veganska kosthållningar och nedanstående:


  • förbättrade blodfetter

  • bättre blodsockerkontroll

  • bättre viktkontroll

  • minskad inflammation

  • lägre risk för kranskärlssjukdom och cancer


Forskarna drog slutsatsen att växtbaserade kosthållningar verkar gynnsamma för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar, cancer och för tidig död.


En ”paraplygranskning” är en bred, systematisk översikt som sammanställer resultat från flera systematiska översikter och meta-analyser inom ett specifikt ämne.


Läs mer:
Commentaires


bottom of page