top of page

Nytt smittutbrott inom djurindustrin: Oroväckande fall av fågelinfluensa bland mjölkkor i USA

Sedan slutet av mars i år har fågelinfluensa, viruset H5N1, upptäckts hos mjölkkor på 42 gårdar i nio delstater i USA. Viruset har påträffats i kornas juver och i mjölken. Tidigare har kor ansetts vara mycket resistenta mot detta virus, och detta är första gången kor drabbas av fågelinfluensa. Forskare anser detta vara mycket oroväckande, eftersom H5N1 är ett högpatogent virus med stor potential att orsaka sjukdom.


En arbetare på en mjölkgård i Texas har bekräftats smittad med H5N1-virus men fick endast lindriga symtom i form av en ögoninfektion. Däremot har katter som druckit opastöriserad mjölk dött. En undersökning har visat att det finns rester av viruset i 20 procent av den undersökta mjölken i livsmedelsbutikerna. FDA – USA:s motsvarighet till Livsmedelsverket – menar dock att det inte ska vara någon fara att dricka pastöriserad mjölk, men avråder starkt från att inta mjölk och ostar som inte pastöriserats.


Korna har sannolikt smittats genom att ha ätit avföring från kycklingar. I USA används nämligen den bädd som kycklingarna stått på i stallarna, vilken innehåller stora mängder avföring, som foder till korna.


Vid denna typ av utbrott finns alltid en risk att viruset muteras och förändras så att det även kan mer effektivt sprida sig till människor och orsaka en ny pandemi.


En av de främsta riskfaktorerna för pandemier bland människor och djur är de metoder som används inom den industriella djurindustrin. Trängseln i djurfabriker innebär idealiska miljöer för snabb spridning av virus.Källor


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page