top of page

Ny forskning om hälsovinster av mandlar

Det finns idag redan en stor mängd entydig forskning som visar hälsovinster med ökad konsumtion av nötter. Speciellt gäller detta för hjärtkärlsjukdom (se här och här).

Denna vecka håller American Society for Nutrition konferens i San Diego, Kalifornien där 13 000 forskare deltar. I år kommer inte mindre än fem programpunkter ägnas åt mandlar och dess hälsoeffekter.

En tvärsnittstudie har visat att mandelkonsumenter hade ökat näringsintag, förbättrad kostkvalitet och bättre fysiskt skick (1).

Effekten av mandel som mellanmål undersöktes hos 137 diabetiker. Man fann minskad aptit och förbättrade sockernivåer samtidigt som intaget av vitamin E och omättade fettsyror ökade (2).

En randomiserad studie där deltagarna lottats mellan två grupper kommer presenteras. I ena gruppen lade man till mandlar som mellanmål och andra gruppen någon slags sötsak. Man fann att mandel-gruppen uppvisade minskad bukfetma. Detta är en mycket stark riskfaktor för diabetes och metabolt syndrom (3).

En annan randomiserad studie undersökte inflammationsparametrar hos dem som åt mer mandlar. Resultaten är dock inte ännu tillkännagivna (4).

En randomiserad cross-overstudie jämförde mandlar som mellanmål jämfört med feta mejeriprodukter hos överviktiga gravida kvinnor. Preliminära data har uppvisat förbättrad mättnad, minskad aptit och sund viktuppgång under graviditeten hos dem som åt mandlar (5).

(1) Consumption of almonds is associated with increased nutrient intake, better diet quality, and better physiological status in adult participants (19+ y) from the NHANES (2001-2010). Papanikolaou Y, O’Neil CE, Nicklas TA., Fulgoni VL. Program No: 810.17; Poster session: C120.

(2) Effects of almonds as a snack or meal accompaniment on appetite, glycemia and body weight. Tan S-Y and Mattes RD. Experimental Biology 2014; Abstract No. 1927, Program No: 641.9; Poster presentation.

(3) Daily almond consumption (1.5 oz./d) decreases abdominal and leg adiposity in mildly hypercholesterolemic individuals. Berryman, CE, et al. Experimental Biology 2014, Program No: 117.8 ; Oral presentation.

(4) Almond supplementation without dietary advice significantly reduces C-reactive protein in subjects with poorly-controlled type 2 diabetes. Sweazea K.L., Johnston C.S., Ricklefs, K., Petersen, K., Alanbagy, S. Program No: 830.24 ; Poster session: C386

(5) The Effect of Almond Consumption on Satiety and the Postprandial Metabolic Response in High-Risk Pregnant Women. Henderson, M.N. Henderson, Sawrey-Kubicek, L., Mauldin, K. King, J.C. Program No: 1040.5 ; Poster session: C289


Comments


bottom of page