top of page

Nötkonsumtion kopplat till friskare hjärta, mindre cancer och längre liv


Människor som äter mer nötter har mindre hjärtkärlsjukdom, mindre cancer och lever längre. Detta enligt en ny metaanalys som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition.

Forskarna har gått igenom totalt 15 studier där samband mellan nötkonsumtion och sjukdom beskrivits. Totalt 354 933 personer fanns med i materialet med en uppföljning om totalt 3 746 534 personår. Man fann att en handfull nötter per dag minskade risken för förtida död med 27 procent och risken för död i hjärtkärlsjukdom med 39 procent. De som åt mest nötter hade 14 procent lägre risk att avlida av cancer än de som åt minst.

Länk till studien finns här.

Giuseppe Grosso, Justin Yang, Stefano Marventano, Agnieszka Micek, Fabio Galvano, and Stefanos N Kales. Nut consumption on all-cause, cardiovascular, and cancer mortality risk: a systematic review and meta-analysis of epidemiologic studies. Am J Clin Nutr, April 2015 ajcn.099515, doi: 10.3945/​ajcn.114.099515

Comments


bottom of page