top of page

Myter om kadmiumförgiftning hos vegetarianer fortsätter spridas


24 april i Aftonbladet skriver Kersti Linderholm en debattartikel och varnar för kadmiumförgiftning i befolkningen om fler blir vegetarianer. WWF har skrivit ett ypperligt svar men det finns anledning att ytterligare understryka sakfelen i Linderholms artikel och reflektera över varför dessa sprids.

Vår konsumtion av animaliska produkter ifrågasätts allt mer. Detta beror på vetenskapligt underbyggda fakta att denna konsumtion sker helt i onödan och dessutom orsakar stor skada för oss själva, vår miljö och djur. Världens största yrkesorganisation av dietister och nutritionister har sedan länge slagit fast att en välplanerad, helt växtbaserad kost är näringsriktig och lämplig i alla livets skeden. Att äta grönare är budskapet från eniga expertpaneler och hälsomyndigheter. En helt växtbaserad kost har visat sig kunna förmedla ytterligare hälsofördelar jämfört med att följa globala kostråd.

De flesta av oss äter altjämt animaliska livsmedel till stort sett varje måltid, under stark påverkan av grupptryck, tillgänglighet och marknadsföring från kött- och mjölkindustrin. En kognitiv dissonans uppstår av att vi inte förmår handla enligt bättre vetande. Detta gör att minsta halmstrå som kan motivera oss att hålla kvar vid gamla, destruktiva vanor grips och hålls fast mycket hårt.

Det är därför inte förvånande att läsa Kersti Linderholms artikel där hon utmålar Värdsnaturfondens råd om grönare ätande som en stor fara. Hon påstår att mer vegetariskt på tallriken kommer leda till utbredd kadmiumförgiftning i befolkningen med benskörhet och njurproblem som följd. Hon baserar detta på att vissa vegetabilier innehåller mer kadmium. Detta är dock inte samma sak som att personer som äter grönare faktiskt får i sig mer kadmium. För att ta reda på detta måsta men studera kadmiumhalten hos personer som man sedan låter äta grönare, låt oss säga ett år och sedan mäta kadmiumhalter igen.

En sådan studie är gjord och den visar att kadmiumhalterna sjunker när man äter grönare för att sedan stiga när man återgår till en mer animaliecentrerad kost. Detta beror på att fibrerna i frukt och grönt minskar upptaget av kadmium (liksom andra tungmetaller). Livsmedelsverket understryker vidare på sin hemsida att vegetarianer som äter varierat har idel hälsovinster att vänta och att den som vill minska kadmiumintaget i första hand bör minska intag av njure, lever och krabba.

Så låt oss i lugnan ro fortsätta det gröna kostskifte som pågår för fullt och inte låta oss skrämmas av vilseledande och osakliga halmstrån.

David Stenholtz Ordförande

Comments


bottom of page