top of page

Mjölkprodukter försämrar insulinresistens


Att öka intaget av mjölkprodukter, både lätta och feta, ökar insulinresistens. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Current Developments in Nutrition.

Forskarna lät 72 män och kvinnor med metabolt syndrom först begränsa sitt intag av mjölkprodukter i fyra veckor. Därefter lottades deltagarna till att under 12 veckor antingen fortsätta begränsa mjölkprodukter, eller till att inta 3,3 portioner lätta mejeriprodukter, eller till att inta samma mängd feta mejeriprodukter. Insulinresistens mättes.

Man fann att grupperna som intog både feta och lätta mjölkprodukter uppvisade en ökad insulinresistens jämfört med gruppen som begränsade mjölkprodukter.

Forskarna hade utfört studien med hypotesen att mjölkprodukter skulle förbättra insulinresistens men fick motsatt resultat. Sannolikt var detta en besvikelse för de som betalat för studien, nämligen mjölkindustrin.

Länk till studien finns här.

Schmidt et al, Impact of Dairy Food Intake on Glucose Homeostasis: A Randomized Controlled Trial (P08-039-19). Current Developments in Nutrition, Volume 3, Issue Supplement_1, June 2019

Kommentarer


bottom of page