top of page

Mjölkprodukter ökar risk för prostatacancer


Forskarna följde 28 737 män under 7,8 år och registrerade bland annat kostintag och nyinsjuknande i prostatacancer.


Man fann att de som intog mest mjölkprodukter hade 27 procent ökad risk för prostatacancer och 38 procent ökad risk för avancerad prostatacancer, jämfört med dem som intog minst mjölkprodukter.


Forskarna analyserade även effekten av ökad kalciumintag från andra källor än mjölkprodukter och här fann man ingen effekt på prostatacancerrisk.


Länk till studien finns här

Länk till metaanalysen från 2016 finns här


Orlich MJ, Mashchak AD, Jaceldo-Siegl K, et al. Dairy foods, calcium intakes, and risk of incident prostate cancer in Adventist Health Study–2. Am J Clin Nutr. Published online June 8, 2022.

Lu W, Chen H, Niu Y, Wu H, Xia D, Wu Y. Dairy products intake and cancer mortality risk: a meta-analysis of 11 population-based cohort studies. Nutr J. 2016;15(1):91


Kommentarer


bottom of page