top of page

Mjölkprodukter ökar risk att dö av prostatacancer


milk-1760353_640

Man fann att de manliga deltagare som konsumerade mest mjölk hade så mycket som 50 % ökad risk att dö av prostatacancer jämfört med dem som konsumerade minst. Forskarna misstänker att det animaliska fettet och kalciumet i mjölk bidrar till den ökade risken.

Länk till studien finns här.

Lu W, Chen H, Niu Y, Wu H, Xia D, Wu Y. Dairy products intake and cancer mortality risk: a meta-analysis of 11 population-based cohort studies. Nutr J. 2016;15:91.

#cancer #mjölk #mjölkprodukter #prostatacancer

bottom of page