top of page

Mjölkprodukter ökar risk att dö av prostatacancer


Personer som konsumerar mer mjölkprodukter har ökad risk att dö av prostatacancer. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Nutrition Journal. Forskarna sammanställde data från 11 studier som inkluderat mer än 700 000 deltagare och värderar intag av komjölkprodukter och risk att dö i cancer.

Man fann att de manliga deltagare som konsumerade mest mjölk hade så mycket som 50 % ökad risk att dö av prostatacancer jämfört med dem som konsumerade minst. Forskarna misstänker att det animaliska fettet och kalciumet i mjölk bidrar till den ökade risken.

Länk till studien finns här.

Lu W, Chen H, Niu Y, Wu H, Xia D, Wu Y. Dairy products intake and cancer mortality risk: a meta-analysis of 11 population-based cohort studies. Nutr J. 2016;15:91.

Comments


bottom of page