top of page

Minskad risk för många sjukdomar med mer nötter i kosten


Senaste månaden har det presenterats inte mindre än fem studier som visar stora hälsovinster med mer nötter i kosten.

Vid American Heart Associations årliga möte har det presenterats två studier. Bonaccio och medarbetare fann i en studie på 19 386 deltagare att de som åt mer nötter hade 45% minskad risk för förtida död under 4,2 års uppföljning (se här).

Onuma och medarbetare presenterade en annan studie under samma möte. 2 297 deltagare i NHLBI-studien hade genomgått undersökningar av hjärtats kranskärl för att värdera förekomsten av symtomfria förkalkningar. Deltagarnas kost registrerades och man fann att de som åt nötter mer än en gång per veckan hade 26% lägre förekomst av symptomfri hjärtkärlsjukdom (se här).

I Journal of American Medical Association (JAMA) publicerades en studie som värderat hälsovinster av mer nötter i kosten i tre stora kohorter. Man fann att de som åt mer nötter, inklusive jordnötter, hade lägre risk för förtida död av alla orsaker, och av hjärtkärlsjukdom. I kohorten från Asien sågs även minskad risk för förtida död av stroke. Riskminskningarna var i storleksordningen 20-40%. (se här).

I The FASEB Journal har forskare som värderat risk för lungcancer i förhållande till nötkonsumtion. De konstruerade en fallkontrollstudie ur EAGLE-studien med totalt 3 980 deltagare. Man fann att hos dem som rökte måttligt var risken 41% lägre vid hög nötkonsumtion jämfört med låg. Hos storrökare var den skyddande effekten lägre (se här).

Slutligen har en stor metaanalys publicerats i den högt ansedda American Journal of Clinical Nutrition. Forskare har gått igenom och lagt ihop resultaten från 21 randomiserade interventionsstudier som värderat effekter på blodtryck av att lägga till nötter till kosten. Man fann mer nötter i kosten sänkte systoliskt blodtryck hos personer utan diabetes typ 2. Pistagenötter verkade ha störst effekt, både på systoliskt och diastoliskt blodtryck (se här).

Marialaura Bonaccio; Augusto Di Castelnuovo; Amalia de Curtis; Simona Costanzo; Francesca Bracone; Mariarosaria Persichillo; Maria Benedetta Donati; Giovanni de Gaetano; Licia Iacoviello. Abstract P326: Nut Consumption is Inversely Associated with Mortality in a Mediterranean Population: Prospective Results from The MOLI-SANI Study. Circulation. 2015; 131: AP326

Oyere K Onuma; Andrew Petrone; Jeremy Robbins; R. C Ellison; J. J Carr;Donna K Arnett; Steven C Hunt; J. M Gaziano; Luc Djousse. Abstract P311: Tree Nut Consumption is Inversely Associated With Subclinical Atherosclerosis: The NHLBI Family Heart Study. Circulation. 2015; 131: AP311

Hung N. Luu, MD, PhD; William J. Blot, PhD; Yong-Bing Xiang, MD, MPH; Hui Cai, MD, PhD; Margaret K. Hargreaves; Honglan Li, MD, MPH; Gong Yang, MD, MPH; Lisa Signorello, ScD; Yu-Tang Gao, MD; Wei Zheng, MD, PhD; Xiao-Ou Shu, MD, PhD. Prospective Evaluation of the Association of Nut/Peanut Consumption With Total and Cause-Specific Mortality. JAMA Intern Med. Published online March 02, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8347

Jennifer Lee, Tram Lam, Dario Consonni, Agnela Pesatori, Pier Bertazzi and Maria Landi. Association of Nut Consumption and Lung Cancer Risk in a Large Population-based Case-control Study. April 2015The FASEB Journalvol. 29 no. 1 Supplement 736.11

Noushin Mohammadifard, Amin Salehi-Abarghouei, Jordi Salas-Salvadó,Marta Guasch-Ferré, Karin Humphries, and Nizal Sarrafzadegan. The effect of tree nut, peanut, and soy nut consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. First published March 25, 2015, doi: 10.3945/ ajcn.114.091595

.

Comments


bottom of page