top of page

Minskad risk för diabetes med mer fibrer i kosten

Fibrer finns bara i hela vegetabilier som frukt, grönsaker, fullkorn och baljväxter. Personer som äter en kost med mer fibrer uppvisar lägre risk för diabetes typ 2. Detta enligt en ny studie och metaanalys som publicerats i tidskriften Diabetologia.

Forskarna analyserade data ur EPIC-InterAct-studien, en kohort bestående av 340 234 personer i 8 europeiska länder som följts under 10,8 år. Kosten hos 11 559 deltagare med diabetes typ 2 analyserades och jämfördes med 15258 deltagare utan diabetes. Man fann att de som åt mest fibrer hade 18% lägre risk för diabetes. I denna analys verkade sambandet delvis kunna förklaras av skillnader i kroppsvikt.

Man summerade även data från 18 ytterligare studier som analyserat samband mellan fiberintag och risk för diabetes typ 2. Sammantaget fann man att varje 10 gram ökning av fibrer i kosten minskade risken för diabetes typ 2 med 9% sett till totalt fiberintag, 25% sett till fibrer från fullkorn och 5% sett till fibrer från frukt och 7% sett till fibrer från grönsaker.

Länk till studien finns här.

I Sverige rekommenderar Livsmedelsverket att vi äter mer än 30 gram fibrer per dag. I snitt äter vi cirka 25 gram fibrer per dag. Fiberintaget för en person som äter en helt växtbaserad kost är vanligtvis 70-80 gram eller mer per dag.

Kuijsten et al, The InterAct Consortium, Dietary fibre and incidence of type 2 diabetes in eight European countries: the EPIC-InterAct Study and a meta-analysis of prospective studies. Diabetologia 2015, DOI 10.1007/s00125-015-3585-9

Comments


bottom of page