top of page

Minskad risk för bröstcancer vid högre fiberintag


Kvinnor som äter mer fibrer uppvisar en minskad risk för bröstcancer. Detta enligt en systematisk litteraturgenomgång som publicerats av American Cancer Society.

Forskarna jämförde fiberintag från olika källor hos kvinnor och undersökte samband med risk för bröstcancer genom att sammanväga data från totalt 20 studier.

Man fann att de som åt mest fibrer hade 18% respektive 9% minskad risk för bröstcancer före respektive efter klimakteriet jämfört med dem som åt minst. Konsumtion av lösliga fibrer från gryn, frukt, baljväxter och grönsaker visade de starkaste sambanden.

Flertalet möjliga mekanismer anses ligga bakom sambanden som förbättrad blodsockerkontroll och insulinkänslighet, ökade nivåer av hormonbindande proteiner och en mer hälsofrämjande tarmflora. Vidare leder en kost med mycket fibrer till ett ökat intag av vitaminer, mineraler, fytonutrienter och andra ämnen som skyddar mot cancer.

Författarnas slutsats är att dessa resultat stärker nuvarande råd att öka mängden mat från växtriket för att minska risk för cancer.

Länk till studien finns här.

Farvid MS, Spence ND, Holmes MD, Barnett JB. Fiber Consumption and breast cancer incidence: A systematic review and meta-analysis of prospective studies. Cancer. Published online April 6, 2020.

Comments


bottom of page