top of page

Minskad förekomst av övervikt med en hälsofrämjande arbetsplats


Personer som arbetar på en arbetsplats där miljön främjar hälsa har minskad förekomst av övervikt. Detta enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health.

Forskarna undersökte arbetsplatser hos 1 538 personer mellan 2008-2009 och man registrerade kost- och motionsvanor.

Man fann att arbetsplatserna var suboptimala överlag för att främja hälsa. Exponering för hälsosamma karakteristika på arbetsplatsen (t ex stort avstånd till snabbmat, lägre tillgänglighet till godis och läst, attityder till kost och motion bland arbetskamrater, lägre avstånd till gym, möjlighet att vara fysiskt aktiv på jobbet) hade ett samband med att fler anställda ägnade sig åt hälsosamma beteenden avseende kost och hälsa och en lägre förekomst av övervikt. Till exempel så var förekomsten av övervikt 24% hos dem med låg exponering för hälsosam matmiljö jämfört med 17% hos dem med hög exponering.

Länk till studien finns här.

Allison W Watts, Melissa N Laska, Nicole I Larson, Dianne R Neumark-Sztainer. Millennials at work: workplace environments of young adults and associations with weight-related health. J Epidemiol Community Health 2015, doi:10.1136/jech-2015-205782

Foto: Tissi Ors

Comments


bottom of page