top of page

Mindre prostatacancer med växtbaserad kost


Forskare vid Harvarduniversitetet följde 47 243 män ur Health Professionals Follow-up Study i 28 år. Kostintag och insjuknande i prostatacancer registrerades.

Man fann att män som var yngre än 65 år och som åt mer från växtriket överlag uppvisade 32% lägre risk att drabbas av avancerad prostatacancer. I samma grupp såg man att de som åt mer hälsosamma livsmedel från växtriket (frukt, grönsaker, baljväxter, fullkorn) uppvisade 19% lägre risk för all prostatacancer och 47% lägre risk att dö av prostatacancer.

Forskarnas slutsats är att data från denna studie ger evidens för att unga män som äter en hälsosam växtbaserad kost kan minska sin risk för prostatacancer. Utöver detta har mat från växtriket väletablerade vinster för allmän hälsa och miljö.

Länk till studien finns här.

Loeb, Fu et al, MP32-06 ASSOCIATION OF PLANT-BASED DIETARY PATTERNS WITH PROSTATE CANCER RISK, Journal of Urology, 1 sept 2021

#cancer #prostatacancer #växtbaseradkost

bottom of page