top of page

Mindre lymfom med mindre kött i kosten


butcher-681662_640

Forskarna sammanställde data från 33 studier som värderat kostintag och risk för non-Hodgkins lymfom och multipelt myelom.

Personer med högre köttkonsumtion uppvisade 22% högre risk för Non-Hodgkins lymfom än personer som åt mindre kött. För fisk och mjölk var data något mer osäkra. Högre fiskkonsumtjion uppvisade tendens till minskad risk för multipelt myelom och högre mjölkkonsumtion uppvisade tendens till ökad risk för Non-Hodgkins lymfom.

Forskarnas slutsats är att mat från djurriket sannolikt spelar en roll i utvecklandet av non-Hodgkins lymfom och multipelt myelom. Fynden stärker rekommendationen att minska konsumtion av rött kött.

Länk till studien finns här.

Saverio Caini, Giovanna Masala, Patrizia Gnagnarella, Ilaria Ermini, William Russell-Edu, Domenico Palli, Sara Gandini, Food of animal origin and risk of non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma: A review of the literature and meta-analysis. Critical Reviews in Oncology and Hematology 2016

#kött #lymfom

bottom of page