top of page

Mindre högt blodtryck hos vegetarianer


Personer som väljer en vegetarisk kost uppvisar lägre risk för högt blodtryck. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of Hypertension. Forskarna jämförde förekomst av högt blodtryck hos 4 109 deltagare som åt en vegetarisk eller en icke-vegetarisk kost.

De som åt en vegetarisk kost hade 34 % lägre risk för högt blodtryck. Resultaten förblev signifikanta även när man justerade för övervikt, insulinresistens och inflammation.

Forskarna uppmanar vårdgivare att förskriva vegetarisk kost för att förebygga högt blodtryck. En tidigare publicerad metaanalys har även funnit att en vegetarisk kost har ett samband med lägre blodtryck (se här).

Länk till studien finns här.

Chuang SY, Chiu TH, Lee CY, et al. Vegetarian diet reduces the risk of hypertension independent of abdominal obesity and inflammation: a prospective study. J Hypertens. Published online August 10, 2016.

Comments


bottom of page