top of page

Mindre högt blodtryck hos vegetarianer


healthy-997541_640

De som åt en vegetarisk kost hade 34 % lägre risk för högt blodtryck. Resultaten förblev signifikanta även när man justerade för övervikt, insulinresistens och inflammation.

Forskarna uppmanar vårdgivare att förskriva vegetarisk kost för att förebygga högt blodtryck. En tidigare publicerad metaanalys har även funnit att en vegetarisk kost har ett samband med lägre blodtryck (se här).

Länk till studien finns här.

Chuang SY, Chiu TH, Lee CY, et al. Vegetarian diet reduces the risk of hypertension independent of abdominal obesity and inflammation: a prospective study. J Hypertens. Published online August 10, 2016.

#högtblodtryck #hypertoni #vegetarian #vegetariskkost

bottom of page