top of page

Mindre glykotoxiner i växtbaserad kost


Tidigare forskning har fokuserat mycket på tillagningsmetoder som avgörande för mängden AGE i maten. Färre studier har analyserat betydelsen av matens sammansättning.


En ny studie, publicerad i tidskriften Obesity Science and Practice, visar att personer som ändrar sitt matintag och börjar äta en växtbaserad kost får ett betydligt minskat intag av AGE.


Forskarna lottade 244 överviktiga personer till att äta en helt växtbaserad kost i 16 veckor eller till en kontrollgrupp som inte ombads ändra sin kost.

Man fann att den växtbaserade kosten minskade intaget av AGE med 79 procent och kontrollgruppen med 15 procent. Dessutom fann man att ju mindre AGE som åts desto större var deltagarnas viktnedgång, minskning av visceralt fett och förbättring av insulinkänslighet. Deltagarna i den växtbaserade gruppen gick ned 6,4 kg och kontrollgruppen gick ned 0,5 kg.


Länk till studien finns här.


Kahleova, H, Znayenko-Miller, T, Uribarri, J, Holubkov, R, Barnard, ND. Dietary advanced glycation products and their associations with insulin sensitivity and body weight: a 16-week randomized clinical trial. Obes Sci Pract. 2022; 1- 8


Comments


bottom of page