top of page

Mindre fett i maten ökar smaklökars känslighet för fett


En kost med lägre fetthalt ökar våra smaklökars känslighet för fet mat. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Obesity. 53 överviktiga deltagare följde antingen en kost med lägre fetthalt eller en kost med begränsade portioner under sex veckor. Känsligheten för att känna fett i maten mättes vid start och efter sex veckor.

Båda grupperna gick ned i vikt men de som åt en kost med lägre fetthalt sänkte tröskeln för att känna av fett i maten mer än de som åt begränsade portioner. Förmågan att känna av fetthalt i maten ökade enbart i gruppen som åt kost med lägre fetthalt.

Studien bidrar till att förklara varför personer som är vana att äta mycket fett i maten och sedan sänker fetthalten i maten upplever hur maten smakar mer och mer dag för dag.

Länk till studien finns här.

Newman LP, Bolhuis DP, Torres SJ, Keast RSJ. Dietary fat restriction increases fat taste sensitivity in people with obesity. Obesity. Published online January 6, 2016.

Comments


bottom of page