top of page

Mindre diabetes och hjärtkärlsjukdom med växtbaserad kost


Personer som äter mer växtbaserat uppvisar minskad risk för diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom. Detta enligt en doktorsavhandling från Harvarduniversitetet.

Forskarna har undersökt hur olika växtbaserade kostmönster kan minska risk för sjukdom. Forskarna analyserade kostintag och förekomst av hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2 hos ca 200 000 personer i Nurses’ Health Study I & II och Health Professionals Follow-up Study.

Deltagarna delades sedan in enligt tre kostindex. 1. Overall plantbased diet index (PDI) innebar att äta mer från växtriket och mindre från djurriket. 2. Healthful plantbased diet index (hPDI) innebar att äta mer hela vegetabilier som frukt, grönsaker, baljväxter och fullkorn, mindre processade vegetabilier som socker och vitt mjöl och mindre animaliska livsmedel. 3. Unhealthful plantbased diet index (uPDI) innebar att äta mer processade vegetabilier, mindre hela vegetabilier och mindre animaliska livsmedel.

Man fann att ju mer deltagarna åt enligt PDI, desto mindre risk förelåg för hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2. För hPDI sågs en betydligt större riskminskning och deltagare som åt mer enligt uPDI uppvisade en ökad risk för sjukdom.

Forskarnas slutsats är att dessa data tyder på att växtbaserade koster, i synnerhet de som baseras på hela vegetabilier har ett starkt samband med minskad risk för diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom.

Länk till avhandlingen finns här.

Länk till den senaste publikationen ur avhandlingen finns här.

Satija, Ambika. 2016. Plant-Based Diets and Risk of Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease. Doctoral dissertation, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Comments


bottom of page