top of page

Mindre depressiva symtom vid högre intag av växtfibrer


Personer som äter mer fibrer från växtriket uppvisar mindre depressiva symtom. Detta enligt en artikel som publicerats i tidskriften Nutrition.

Forskarna gick igenom data från studien National Health and Nutrition Examination Survey där 16 807 personer ingick. Man extraherade data om fiberintag från olika vegetabilier och förekomst av depressiva symptom.

Man fann att de som åt mest fibrer uppvisade 41 procent lägre risk för depressiva symtom än de som åt minst. En möjlig mekanism är att fibrer i kosten ändrar floran i tarmen så att inflammation och oxidativ stress minskar.

Författarna yrkar på initiativ för att öka konsumtionen av fiberrik föda då det genomsnittliga intaget ligger långt under rekommenderade mängder.

Länk till studien finns här.

Xu H, Li S, Song X, Li Z, Zhang D. Exploration of the association between dietary fiber intake and depressive symptoms in adults. Nutrition. Published online March 21, 2018.

Bình luận


bottom of page