top of page

Mindre depression med mer frukt och grönsaker


Personer som äter mer frukt och grönt uppvisar minskad risk för depression. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Nutrition.

Forskarna la ihop resultat från 10 studier som värderat risk för depression och intag av frukt och grönsaker. Totalt ingick 218 699 personer avseende grönsaksintag och 227 852 avseende fruktintag.

Man fann att de som åt mer frukt hade 17% lägre risk för depression än dem som åt mindre. De som åt mer grönsaker hade 12% lägre risk för depression.

Länk till studien finns här.

Xiaoqin Liu, Ying Yan, Fang Li, Dongfeng Zhang, Fruit and Vegetable Consumption and Risk of Depression: A Meta-analysis. Nutrition Published Online: September 28, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2015.09.009

ความคิดเห็น


bottom of page