top of page

Mindre övervikt med mer frukt och mindre fruktjuice

Fruktkonsumtion har ett samband med hälsosam viktutveckling medan fruktjuice har motsatt effekt och leder till viktuppgång på lång sikt. Detta enligt en litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Forskarna sammanställde data från 11 randomiserade studier och 6 prospektiva kohortstudier som alla värderat konsumtion av hel frukt och fruktjuicekonsumtion i relation till viktuppgång.

Man fann att ökad konsumtion av frukt bidrog till minskad risk för viktuppgång på lång sikt hos medelålders människor. Fruktjuice hade motsatt effekt och främjade viktuppgång på sikt. Forskarnas slutsats är att dessa resultat stärker gällande kostråd att öka konsumtion av hel frukt och att ersätta fruktjuice med vatten som måltidsdryck för att minska energiöverskott hos vuxna.

Länk till studien finns här.

Hebden L1, O’Leary F, Rangan A, Singgih Lie E, Hirani V, Allman-Farinelli M. Fruit Consumption and Adiposity Status in Adults: A Systematic Review of Current Evidence. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015 Jun 26:0. [Epub ahead of print]

Comments


bottom of page