top of page

Mindre ägg i maten kan förbättra hälsan


Forskarna följde 27 078 finska män och analyserade hur ett högre intag av ägg och kolesterol påverkar risk för hjärtsjukdom och förtida död. Man utförde även en metaanalys där man vägde samman data från ytterligare 41 studier.


Man fann att för varje extra 300 mg kolesterol i maten så ökade risken att dö i förtid med 10 procent och risken att dö av hjärtsjukdom med 13 procent. För varje extra 50 gram ägg i kosten ökade risken att dö i förtid med 6 procent och risken att dö av hjärtsjukdom med 9 procent.


Forskarnas slutsats är att dessa data stödjer ett minskat intag av kolesterol för att förbättra hälsa och förlänga livet.


Länk till studien finns här.


Zhao B, Gan L, Graubard BI, Männistö S, Albanes D, Huang J. Associations of dietary cholesterol, serum cholesterol, and egg consumption with overall and cause-specific mortality, and systematic review and updated meta-analysis. Circulation. Published online April 1, 2022.


Comments


bottom of page