top of page

Mer vegetabilier, mindre kött och socker för minskad cancerrisk


Man fann att de köttbaserade och sockerbaserade kostmönstren dubblerade risk för tjocktarms. och ändtarmscancer (84 respektive 128 procent ökad risk) och det växtbaserade kostmönstret halverade risk (45 procent minskning). Studien har publicerats i tidskriften Nutrition Journal.

Länk till studien finns här.

Chen Z, Wang PP, Woodrow J, Zhu Y, Roebothan B, Mclaughlin JR, Parfrey PS. Dietary patterns and colorectal cancer: results from a Canadian population-based study. Nutr J. 2015 Jan 15;14(1):8. doi: 10.1186/1475-2891-14-8.

#ändtarmscancer #växtbaseradkost #kött #tjocktarmscancer #socker

bottom of page