top of page

Mer vegetabilier ger friskare hjärtan och längre liv


Forskarna konstruerade ett index – hPDI – där deltagarna fick högre poäng ju mer de åt av fullkorn, frukt, grönsaker, nötter, baljväxter, vegetabiliska oljor, kaffe och te. Som minst kunde man få 18 poäng och som mest 90.


Sedan följde man 11 825 personer under tio år, registrerade dödsorsaker och räknade ut sambanden mellan att dö i förtid och hPDI. Man fann att för varje 10 poäng ökning i hPDI så minskade risken att dö i förtid av alla orsaker med 14 procent och risken att dö av hjärt-kärlsjukdom med 37 procent.

Vidare hade den femtedel av deltagarna som hade högst poäng 26 procent minskad risk att dö i förtid av alla orsaker och 58 procent lägre risk att dö av hjärt-kärlsjukdom.


Länk till studien finns här


Delgado-Velandia et al, Plant-Based Diets and All-cause and Cardiovascular Mortality in a Nationwide Cohort in Spain: The ENRICA Study, Mayo Clin Proc. 2022 Nov;97(11):2005-2015.


Comments


bottom of page