top of page

Mer kött ökar risk för förtida död – även med mer frukt och grönt


steak-1148992_640

Forskarna följde 74 645 deltagare i Swedish Mammography Cohort och Cohort of Swedish Men, registrerade deras kostintag och dödsorsak hos avlidna under uppföljningstiden.

Man fann att de som åt mest kött hade 21% ökad risk för förtida död av alla orsaker och 29% ökad risk för förtida död i hjärtkärlsjukdom jämfört med dem som åt minst kött. Resultaten var liknande oavsett om deltagarna åt lite, måttligt eller mycket frukt och grönsaker.

Länk till studien finns här.

Andrea Bellavia, Frej Stilling, and Alicja Wolk, High red meat intake and all-cause cardiovascular and cancer mortality: is the risk modified by fruit and vegetable intake? Am J Clin Nutr, First published August 24, 2016

#hjärtkärlsjukdom #kött #mortalitet

bottom of page