top of page

Mer hela vegetabilier kan minska risk för impotens


Forskarna följde 21 942 medelålders män under ca 20 år, alla var deltagare i Health Professionals Follow-Up Study. Förekomst av impotens värderades vart fjärde år med ett frågeformulär. Man delade sedan in deltagarna i statistiska grupper beroende på hur mycket hälsosamma växtbaserade livsmedel de åt.

Man fann att de som åt mest hälsosamma växtbaserade livsmedel hade 18 procent lägre risk för impotens, jämfört med dem som åt minst.


Denna skillnad är ganska betydande om vi väger in att skillnaden i kostmönster inte var så stor mellan dessa två jämförda grupper. Till exempel var följsamheten till amerikanska kostråd (AHEI-2010) i genomsnitt 59 procent respektive 45 procent.


Länk till studien finns här.


Yang et al, Plant-based diet index and erectile dysfunction in the Health Professionals Follow-Up Study, BJU International, 28 April 2022


Comentarios


bottom of page