top of page

Mer frukt och grönsaker minskar risk för hjärtkärlsjukdom


Ny metaanalys som accepterats för publicering i International Journal of Cardiology visar minskad risk för hjärtkärlsjukdom hos dem som åt mer frukt och grönsaker. Forskarna analyserade resultat från 23 studier med totalt 937 665 deltagare och 18 048 patienter med hjärtkärlsjukdom.

Man fann att ökad konsumtion av frukt, grönsaker respektive frukt och grönsaker minskade risk för hjärtkärlsjukdom med 16, 14 respektive 13 procent. För varje 477 gram frukt och grönsaker per dag minskade risken med 12 procent. För varje 300 gram frukt minskade risken med 16 procent och för varje 400 gram grönsaker minskade risken med 18 procent. När studierna delades in efter region så uppnådde inte sammanräkning av studier från Asien statistisk signifikans.

Länk till metaanalysen finns här.

Yong Gana, Xinyue Tonga, Liqing Lib, Shiyi Caoa, Xiaoxv Yina, Chao Gaoc, Chulani Heratha, Wenzhen Lia, Zhe Jind, Yawen Chena, Zuxun Lua. Consumption of fruit and vegetable and risk of coronary heart disease: a meta-analysis of prospective cohort studies. International Journal of Cardiology, Available online 27 January 2015. doi:10.1016/j.ijcard.2015.01.077

Comments


bottom of page