top of page

Mer fibrer i kosten förebygger kronisk sjukdom


En kost med mycket fibrer är gynnsamt för att åldras hälsosamt. Detta enligt en studie som publicerats online i tidskriften Aging. Forskarna mätte kostintag hos 1 609 friska äldre (>49 år) deltagare och registrerade sedan förekomst av cancer, hjärtsjukdom, depression och kognitiv funktion under tio år.

De som åt mest fibrer, i första hand från frukt och fullkorn hade 80% större chans att vara utan kronisk sjukdom tio år senare, jämfört med dem som åt minst.

Forskarnas slutsats är att ett högt fiberintag påverkar sannolikheten att åldras gynnsamt och vid bibehållen hälsa.

Länk till studien finns här.

Gopinath B, Flood VM, Kifley A, Louie JC, Mitchell P. Association between carbohydrate nutrition and successful aging over 10 years. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. Published online June 1, 2016.

Comments


bottom of page