top of page

Mat från växtriket kan minska graviditetsdiabetes


Forskarna följde 14 926 kvinnliga deltagare i Nurses’ Health Study II i mer än 20 år. Samtliga hade genomgått minst en graviditet utan att drabbas av graviditetsdiabetes. Förekomst av graviditetsdiabetes registrerades och deltagarna fick fylla i kostregistrering var 4:e år.

Deltagarnas kost delades upp i tre index. Höga poäng på overall plant-based diet index (PDI) innebar att deltagarna åt mer mat från växtriket och mindre från djurriket. Healthy plant-based diet index (hPDI) innebar mer hälsosamma livsmedel från växtriket och mindre ohälsosamma livsmedel från växtriket och mindre animaliska livsmedel. Unhealthy plant-based diet index (uPDI) innebar mer ohälsosamma livsmedel från växtriket och mindre hälsosamma livsmedel från växtriket och mindre animaliska livsmedel. Som minst kunde en deltagare få 18 poäng för ett index och som mest 90 poäng. Som hälsosamma livsmedel från växtriket räknades frukt, grönsaker, fullkorn, nötter, baljväxter, vegetabiliska oljor, te och kaffe. Som ohälsosamma livsmedel räknades fruktjuice, vitt mjöl, potatis, läsk, godis och sötsaker.

Man fann att den femtedel av deltagarna som hade högst poäng på PDI uppvisade 30% lägre risk för graviditetsdiabetes. jämfört med den femtedel som hade lägst poäng. Motsvarande för hPDI gav en riskminskning på 25%. För varje 10 poängs ökning av PDI sågs en riskminskning motsvarande 20%. För varje 10 poängs ökning av hPDI sågs en riskminskning motsvarande 14%. Inga samband sågs med uPDI.

Forskarnas slutsats är att följa en hälsosam växtbaserad kost är kopplat till lägre risk för graviditetsdiabetes.

Länk till studien finns här

Chen et al, Prepregnancy plant-based diets and the risk of gestational diabetes mellitus: a prospective cohort study of 14,926 women, The American Journal of Clinical Nutrition, nqab275, published: 12 september 2021

#diabetes #graviditet #växtbaseradkost

bottom of page