top of page

Linfrön sänker blodtryck

Att lägga linfrön i olika former till kosten sänker blodtryck. Detta enligt en ny metaanalys som publicerats i senaste numret av tidskriften Clinical Nutrition.

Forskarna lade samman resultat från 15 experimentella studier där blodtryck mätts och linfrön lagts till kosten i olika former som hela linfrön, krossade linfrön, linfröolja, kosttillskott i tablettform och lignanextrakt.

Man fann signifikant sänkning av blodtryck för alla former av linfrön utom linfröolja och lignanextrakt. Störst effekt sågs i de studier som varat längre än 12 veckor där systoliskt blodtryck sänkts med 3,1 mmHg och diastoliskt blodtryck med 2,6 mmHg.

En sänkning i blodtryck på 3,3/1,4 mmHg har i tidigare studie uppskattats kunna minska insjuknande i hjärtkärlsjukdom med 22%.

Att inta krossade råa linfrön innebär att man får i sig cyanogena glycosider vilket i studier uppvisat negativa effekter vid daglig konsumtion >3 msk per dag. Att inta <2 msk per dag anses i regel som säkert men Livsmedelsverket avråder helt från konsumtion av råa krossade linfrön och att man i stället äter linfrön hela eller hettar upp krossade linfrön innan konsumtion (se här).

Länk till studien finns här.

Sorin Ursoniu, Amirhossein Sahebkar, Florina Andrica, Corina Serban,Maciej Banach , Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) Group. Effects of flaxseed supplements on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trial. Clinical Nutrition xxx (2015) 1e11, http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2015.05.012

Komentar


bottom of page