top of page

Läkare för framtiden har fått en ny ordförande!


Förra söndagen, den 24 mars, samlades Läkare för framtiden i Gnesta för sitt årliga årsmöte.


Efter tio år som ordförande lämnade David Stenholtz, organisationens grundare, över ordförandeklubban till Sibylla Jämting. Sibylla, specialistläkare i allmänmedicin, har under det senaste året varit aktiv styrelseledamot och har en gedigen bakgrund som bland annat regionråd i Jönköpings län.


Den nya styrelsen har nu konstituerats och leds av nyvalda ordföranden Sibylla Jämting. Vice ordförande Veronica Hedberg kvarstår på sin post. Claes-Olof Kronogård och Alex Baralt har omvalts som styrelseledamöter. De nyvalda ledamöterna är Sara Bensow, Axel Lilliestråle och Jaana Mättö.


David Stenholtz och Henrietta Lammes avgår från styrelsen.Nya styrelsen (bilden ovan): Sibylla Jämting, Claes-Olof Kronogård, Axel Lilliestråle, Veronica Hedberg och Alex Baralt. Med på Zoom var även Sara Bensow och Jaana Mättö.Tidigare styrelseledamoten Henrietta Lammes blir avtackad av Veronica Hedberg (bilden till höger).


Bilden nedan fångar deltagarna på årsmötet som deltog fysiskt. Förutom den nya och avgående styrelsen ser vi revisorn Dirk Straatman (längst till höger) och valberedarna Linda Lindström och Jonas Norberg.


Leo Mille och Elias Wahlde deltog via Zoom, liksom de nyvalda styrelseledamöterna Sara Bensow och Jaana Mättö.
Styrelsen ser fram emot ett händelserikt 2024!


Vid pennan, Linda & JonasComments


bottom of page