top of page

Lägre vårdkostnader hos vegetarianer


Personer som väljer en vegetarisk kost uppvisar lägre vårdkostnader. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Nutrients.

Forskarna jämförde data hos 12 000 buddhistiska deltagare i Tzu Chi Vegetarian Study och jämförde vårdkostnader hos de som var vegetarianer med dem som var blandkostare.

Man fann att de som var vegetarianer hade 15 % lägre vårdkostnader jämfört med blandkostare. Jämfört med befolkningen i övrigt hade vegetarianer 25% lägre vårdkostnader, justerat för ålder och kön. Specifikt hade vegetarianer lägre vårdkostnader för högt blodtryck, höga blodfetter, depression, hjärtsjukdom och njursjukdom.

Forskarna anser att dessa data är överensstämmande med tidigare publikationer och tyder på att främjandet av vegetariskt ätande är en hoppfull strategi för att minska vårdkostnader.

Länk till studien finns här.

Lin CL, W JH, Chang CC, Chiu THT, Lin MN. Vegetarian diets and medical expenditure in Taiwan – a matched cohort study. Nutrients. 2019;11:2688.

Comments


bottom of page