top of page

Lägre kolesterolvärde med växtbaserad kost


Forskarna sammanställde resultat från 30 observationsstudier som värderat kolesterolvärden hos vegetarianer och icke-vegetarianer samt från 19 kliniska studier där studiedeltagare bytt kost till vegetarisk kost.

Man fann ett samband mellan intag av vegetarisk kost och lägre kolesterolvärden. För totalt kolesterol hade de som åt vegetarisk kost ett kolesterolvärde som var 0,8 mmol/l lägre och i kliniska studier var det 0,3 mmol/l lägre.

Att ha ett lägre kolesterolvärde minskar risken för hjärtkärlsjukdom.

Länk till studien finns här .

Yoko Yokoyama, Susan M. Levin, Neal D. Barnard; Association between plant-based diets and plasma lipids: a systematic review and meta-analysis, Nutrition Reviews, , nux030, 2017

#hjärtkärlsjukdom #kolesterol #vegetariskkost

bottom of page