top of page

Lägre cancerrisk hos vegetarianer


Personer som väljer en vegetarisk kost uppvisar en lägre risk för cancer. Detta enligt en studie från Oxforduniversitetet som publicerats i tidskriften BMC Medicine. I denna studie fann man vidare att risken för cancer minskade ju mindre animalier deltagarna åt.

Forskarna följde 472 377 personer utan cancer vid start av studien. Deltagarna delades in i vanliga köttätare, lågkonsumenter av kött, fisk-vegetarianer och vegetarianer. Deltagarna följdes i 11.4 år och insjuknande i cancer följdes.

Man fann att jämfört med vanliga köttätare så hade lågkonsumenter av kött, fiskvegetarianer respektive vegetarianer 2%, 10% respektive 14% lägre risk att drabbas av cancer.

Länk till studien finns här

Waitling et al, Risk of cancer in regular and low meat-eaters, fish-eaters, and vegetarians: a prospective analysis of UK Biobank participants, BMC Medicine, volume 20, Article number: 73 (2022)

bottom of page