top of page

Kraftigt ökad dödlighet av ägg


Personer som äter mer ägg uppvisar en ökad risk att dö i förtid av hjärtkärlsjukdom och andra hälsoproblem. Detta enligt en italiensk studie som publicerats i tidskriften European Journal of Nutrition.

Forskarna analyserade matintag och risk att dö i förtid av olika sjukdomar hos 20 562 deltagare i Moli-sani Study. Median uppföljningstid var 8,2 år.

Man fann att de som åt mer än fyra ägg per vecka ökade sin risk att dö i förtid pga alla orsaker (50% ökad risk), hjärtsjukdom (75% ökad risk) och cancer (52% ökad risk), jämfört med dem som åt ett ägg eller mindre per vecka.

Även hos dem som åt 2-4 ägg per vecka sågs motsvarande riskökning att dö i förtid av alla orsaker (22% ökad risk) och av hjärtkärlsjukdom (43% ökad risk).

Uträkningarna av riskökningar justerades efter deltagarnas utbildning, inkomst, boende, rökning, BMI, fysisk aktivitet, och förekomst av diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter. Sambanden anses främst bero på det ökade intaget av kolesterol.

2-4 ägg per vecka rekommenderas idag som högsta intag av många nationella kostråd. Forskarna noterar att en signifikant riskökning att dö i förtid förekom även vid denna konsumtion. De anser att studiens resultat tyder på ägg bör begränsas i vår kost och att resultaten bör vägas in i framtida kostråd.

Länk till studien finns här

Nyligen publicerades även en ledartext i tidskriften Journal of the American Heart Association som beskriver hur ägg ökar risk för hjärtkärlsjukdom (se här).

Ruggiero E, Di Castelnuovo A, Costanzo S, et al. Egg consumption and risk of all‑cause and cause‑specific mortality in an Italian adult population. Eur J Nutr. Published online March 24, 2021

Comments


bottom of page