top of page

Kostrekommendationer enligt EAT-Lancet kan minska förtida död


Följsamhet till denna kost uppvisar ett samband med minskad risk att dö i förtid. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition.

Forskarna följde 22 421 deltagare i Malmö Diet and Cancer cohort. De som hade högst följsamhet till Lancet-kosten minskade sin dödlighet i cancer, hjärtsjukdom och alla orsaker med 25% jämfört med dem med lägst följsamhet.

Länk till studien finns här

Stubbendorff A, Sonestedt E, Ramne S, Drake I, Hallström E, Ericson U. Development of an EAT-Lancet index and its relation to mortality in a Swedish population. Am J Clin Nutr. Published online November 13, 2021.

#eatlancet #hälsa #miljö

bottom of page