top of page

Kolesterolrik kost uppvisar samband med bröstcancerrisk


Att äta en kost med mycket kolesterol (t ex kött, kyckling, ägg, grädde, glass och smör) är kopplat till ökad risk för bröstcancer. Detta enligt en metaanalys som publicerats i tidskriften Nutrition Research.

Forskarna räknade samman resultat från nio studier med totalt 387 069 deltagare som följt intag av kolesterol och insjuknande i cancer. De som åt mest kolesterol uppvisade 29 procent ökad risk för bröstcancer jämfört med dem som åt minst.

Länk till studien finns här.

Li C, Yang L, Zhang D, Jiang W. Systematic review and meta-analysis suggest that dietary cholesterol intake increases risk of breast cancer. Nutr Res. 2016;36:627-635.

Comments


bottom of page