top of page

Kolesterolrik kost uppvisar samband med bröstcancerrisk


fried-547296_640

Forskarna räknade samman resultat från nio studier med totalt 387 069 deltagare som följt intag av kolesterol och insjuknande i cancer. De som åt mest kolesterol uppvisade 29 procent ökad risk för bröstcancer jämfört med dem som åt minst.

Länk till studien finns här.

Li C, Yang L, Zhang D, Jiang W. Systematic review and meta-analysis suggest that dietary cholesterol intake increases risk of breast cancer. Nutr Res. 2016;36:627-635.

#bröstcancer #kött #ägg #cancer #kolesterol #glass #grädde

bottom of page