top of page

Keto fyra gånger sämre för klimatet än vegansk kost

Koldioxidavtrycket skiljer sig mycket beroende på matvanor. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften American Journal of Clinical Nutrition.Forskarna analyserade koldioxidekvivalenter från maten som äts av personer som väljer veganskt, vegetariskt, fiskvegetariskt, blandkost, paleo eller keto. Som underlag användes data från 16 412 deltagare i den amerikanska studien NHANES.


Man fann att det kostmönster som gav upphov till minsta koldioxidavtryck var vegansk kost. Sämst var keto som gav upphov till ett fyra gånger större koldioxidavtryck.


Studiedeltagarna som var fiskvegetarianer åt hälsosammast enligt vedertagna index, tätt följda av veganer och vegetarianer. Sämst för hälsan åt de som valde blandkost, paleo och keto.


Länk till studien finns här.


O’Malley et al, Popular diets as selected by adults in the United States show wide variation in carbon footprints and diet quality, Am J Clin Nutr. 2023 Feb 20;S0002-9165(23)00511-7.


Comments


bottom of page