top of page

Köttkonsumtion var inte avgörande för vår hjärnas utveckling


Det finns en vida spridd föreställning att köttkonsumtion var avförande för människors utveckling. En ny studie som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences slår fast att bevis för detta saknas.

Forskarna analyserade arkeologiska data från platser i östra Afrika. Man fann att köttkonsumtion inte ökade över tid när människan utvecklades och föreslår att andra faktorer var avgörande för vår utveckling.

Länk till studien finns här

2015 publicerades en annan studie där forskare underströk betydelsen av kolhydrater, specifikt stärkelse för vår utveckling. Stärkelse omvandlas i kroppen till glukos vilket hjärnan använder som bränsle. Under den evolutionära fas när vår hjärna ökade i storlek ökade även dess behov av glukos. Tillgängligheten av detta ökade när vi började värma upp mat, upp till 20 gånger. Dessutom har man i vårt DNA funnit att gener för amylas (ett enzym som bryter ned stärkelse) ökade under vår utveckling. En chimpans har endast två amylas-gener i sitt DNA medan människor kan ha upp till 18.

Länk till denna studie finns här

Barr WA, Pobiner B, Rowan J, Du A, Faith JT. No sustained increase in zooarchaeological evidence for carnivory after the appearance of Homo erectus. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022;119(5):e2115540119.

Hardy et al, The Importance of Dietary Carbohydrate in Human Evolution, The Quarterly Review of Biology Vol. 90, No. 3 (September 2015), pp. 251-268

Comments


bottom of page