top of page

Köttkonsumtion måste minska kraftigt för klimatmålen


Att minska konsumtionen av animaliska produkter kommer leda till minskad vatten- och landanvändning. Även konsumtionen av mättat fett skulle minska vilket skulle gynna vår hälsa.

För att nå internationella utsläppsmål behöver köttkonsumtionen minska 79% i USA och 68% i Europa. Författarna rekommenderar politiska styrmedel för att göra kött dyrare, genom att ta till exempel ta bort subventioner och andra åtgärder för att göra hela vegetabilier billigare.

Länk till studien finns här,

Marteau TM, Chater N, Garnett EE. Changing behaviour for net zero 2050. BMJ. 2021;375:n2293.

#klimat #köttätande #metan #miljö

bottom of page