top of page

Köttindustrin omgrupperar

De senaste åren har riktlinjerna för kosten ändrats av både hälso- och miljöskäl. Köttindustrin i USA har länge haft en kraftfull lobbyverksamhet med särskilt Jordbruksverket. Man kan utan överdrift påstå att industrins image har tagit stryk, något de nu alltmer aggressivt försöker ändra på.

I februari lämnade en rådgivningskommitté till USA:s regering in ett förslag där hälsofördelarna med magert kött har reducerats till en fotnot.

”Vi har genom åren försatts i en position där vi nästan ber om ursäkt för vår produkt”, sade VD:n för Nordamerikanska Köttinstitutet, Barry Carpenter, som kommentar till amerikanska Star Tribune. ”Vi kommer inte att göra det längre.”

Carpenters grupp har som svar satt upp en hemsida, Meat Mythcrushers som informerar om näring från köttindustrins synpunkt. Och lobbyverksamheten är hårdare än någonsin då de slutliga nya kostråden ska vara klara vid årets slut.

Bland annat påstår man att köttprodukterna är näringsrika och viktiga för det dagliga proteinbehovet. Dessutom framhåller man processat kött som magert, vilket då skulle vara nyttigt.

Miriam Nelson är en av medlemmarna i rådgivningskommittén och säger i samma artikel att det inte är menat som en attack mot magert kött. ”Det vi kritiserar är mängden och hur vi äter kött över huvud taget”.

Läs hela artikeln här!

bottom of page