top of page

Kött och charkvaror ökar risk för cancer, gener av betydelse kartlagda


En ny studie bekräftar att rött kött och charkvaror kan sättas i samband med ökad risk för tjocktarmscancer. Samtidigt identifierade forskarna vissa genetiska faktorer som ytterligare ökade risk.

Totalt tittade man på 9 287 individer som utvecklat tjocktarmscancer och 9 120 personer i samma ålder som inte drabbats. Man extraherade data ur 10 studier som ingick i Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium (GECCO). Riskökningen var 15 procent för rött kött och 11 procent för charkvaror.

För individer med två olika genetiska varianter sågs en förstärkt riskökning vid hög konsumtion av charkvaror till 20 respektive 39 procent.

Konsumtion av frukt, grönsaker och fibrer kunde sättas i samband med minskad risk för tjocktarmscancer. Hela studien finns att läsa här.

Figueiredo JC, Hsu L, Hutter CM, Lin Y, Campbell PT, et al. Genome-Wide Diet-Gene Interaction Analyses for Risk of Colorectal Cancer. PLOS Genetics. 2014;10(4):e1004228.

Comments


bottom of page