top of page

Kött och chark kopplat till förtida död i 9 sjukdomar


Intag av både kött och charkvaror har ett samband med total risk för förtida död och risk att avlida av nio olika sjukdomar. Detta enligt en studie som publicerats i British Medical Journal.

Forskarna gick igenom kostdata från 536 969 deltagare i NIH-AARP Diet end Health Study och registrerade intag av kött och järn.

Man fann att personer som som åt mer kött och chark uppvisade ökad risk för förtida död i sjukdomar som diabetes, Alzheimer och njursjukdom.

Intag av hemjärn (järn från animalier) och nitrit/nitrat från främst charkvaror uppvisade ett oberoende samband med risk för förtida död.

En kommentar till studien yrkade på en revision av global politik för att minska köttkonsumtion.

Länk till studien finns här. Länk till kommentaren finns här.

Etemadi A, Sinha R, Ward MH, et al. Mortality from different causes associated with meat, heme iron, nitrates, and nitrites in the NIH-AARP Diet and Health Study: population based cohort study. BMJ. 2017;357:j1957.

Potter JD. Red and processed meat, and human and planetary health: contemporary meat consumption harms human health and is equally bad for the planet. BMJ. 2017;357:j2190.

Comments


bottom of page